Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@regi.megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.
LOGIKASZINÓ-2. - Kompetenciafejlesztés a sikeres élethez
Fõ fejlesztési feladatok:
  • Énkép, önismeret
  • A tanulás tanítása
  • Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
  • Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra
  • Hon- és népismeret
  • Testi és lelki egészség
  • Környezettudatosságra nevelés
  • Felkészülés a felnõtt lét szerepeire
  • Gazdasági nevelés
Kedves Csapattagok!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz!

ALBUMOK