Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@regi.megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.

Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége

A Tehetségpont akkreditáció eredményérõl:


A nagyításhoz kattints ide...


A nagyításhoz kattints ide...


TÁMOP 3.2.3. és TÁMOP- 3.4.4. Pályázat

Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége


Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítõ ProgramTÁMOP 3.2.3. - Bursza weboldal --- TÁMOP 3.4.4. - Logikaszinó weboldalA 2010. Nyári táborban készült képek ide kattintva érhetõek el.


Üdvözlettel: a Míg Megnövök Alapítvány munkatársai


Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan

A Takarítási Világnap nem kötõdik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. A hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon az erdõtakarítási és szemétgyûjtési akciókat szerveznek.

Bõvebben a word dokumentumban, Takarítási Világnap címmel!


Takarítási Világnap

Hogyan épül föl egy projekt?

A projekt az alábbi szakaszokból áll:
témaválasztás,
tervkészítés,
adatgyûjtés,
a téma feldolgozása,
a termék, produktum összeállítása,
a projekt értékelése,
a termék, produktum bemutatása.
A témaválasztás Olyan, amely a szûken vett tananyaghoz, a tankönyvekben szereplõ ismeretekhez kapcsolódik; olyan, amely részben köthetõ a tantervhez, és olyan is, amely nem.

Az adatgyûjtés történhet az iskolában és az iskola falain kívül is. Az a szerencsés, ha a projektmunka kapcsán a gyerekek eddig ismeretlen helyeket keresnek fel és találnak meg.

A téma feldolgozása akár a hagyományos órakeretben, akár az iskola idõkeretén túl. A projekt lényeges eleme az iskola elzárt világából való kitörés,
A termék, a produktum összeállítása A részt vevõk itt léphetnek ki a nyilvánossága elé, megmutathatják munkájukat .

A produktum bemutatásával kezdõdik a projektmunka értékelõ fázisa, ahol fontos önértékelés, egymás munkájának pozitív szemléletû mérése, szükség esetén a produktum korrigálása. közös értékelésnek van gyakorlata.
A projekt módszer jellemzõi
Kollektív, mert sok gyerek sokféle megközelítésébõl, tapasztalatából, tehetségébõl születik meg az eredmény.
Egyéni,mert mindenki a saját érdeklõdése, tempója, tehetsége szerint vesz benne részt.


Projektmódszer


Projektmódszer

Harsányi István: Tehetségvédelem


Harsányi István: Tehetségvédelem

11 parancsolat tanároknak


11 parancsolat tanároknak

A tehetséges tanulókkal való bánásmód 10 pontja


A tehetséges tanulókkal való bánásmód 10 pontja

Varga Tamás: Imre


Varga Tamás: Imre